Bayaran Balik

Produk boleh dihantar ke mana-mana dalam kawasan Malaysia. Produk ini akan dihantar oleh kurier kepada alamat yang anda nyatakan pada Borang Pesanan. Anda boleh memilih daripada tiga pilihan berikut untuk membayar produk anda: Bayaran Tunai Semasa Penghantaran atau Molpay (Perbankan Atas Talian, Pembayaran Fizikal, E-Dompet). Di kawasan yang tidak mungkin pesanan boleh dihantar oleh kurier, masa penghantaran diberikan oleh pos Malaysia. Penghantaran akan dilakukan setiap hari, kecuali hujung minggu dan cuti.


Tuntutan untuk pemulangan atau pembatalan dihantar melalui e-mel. support@onycosolve.com. Dalam tuntutan itu, pelanggan menyatakan sebab tuntutan tersebut. Kami berhak untuk tidak menerima tuntutan oleh pembeli, jika asas aduan mereka didapati tidak munasabah.
Produk yang dipulangkan mesti dalam keadaan yang sama ketika anda menerimanya (seperti baharu), tanpa dibuka atau pakej dicemari, sebelum dijual, sepeti pakej asal sepenuhnya.
Untuk menerima pemulangan, anda mesti menunjukkan nombor pesanan individu yang asalnya telah membeli produk ini dan yang butirannya ditunjukkan dalam kod pesanan.
Pelanggan berhak memulangkan produk yang dibeli dan meminta digantikan dengan produk lain atau bayaran balik, dalam dua keadaan:
1. Dalam kes terbukti kesilapan syarikat kami (telah menerima produk yang salah atau dengan kecacatan kualiti, pelanggan hendaklah memulangkan produk dalam tempoh (30) hari dari hari beliau menerimanya tanpa kos pengangkutan.
2. Jika keputusan pelanggan untuk memulangkan produk bukan disebabkan oleh apa-apa sebab objektif yang tersebut, syarikat berhak tidak menunaikan tuntutan tersebut. Jika aduan disahkan, pelanggan boleh memulangkan produk dalam tempoh (30) hari dari tarikh resit. Dalam kes ini semua kos pengangkutan dan juga apa-apa perbezaan dalam harga produk hendaklah ditanggung pelanggan.
Dalam semua kes, produk hendaklah dalam keadaan yang diterima oleh pengguna, lengkap, tanpa sebarang kerosakan dan dalam pakej asal. Jika tidak dikembalikan dalam tempoh (30) hari, maka kedai kami tidak berkewajipan untuk menerima sebarang bayaran balik.
Selepas mematuhi Terma dan syarat serta penerimaan pemulangan produk, pelanggan berhak menerima sama ada satu lagi produk bagi nilai yang sama atau bayaran balik. Bayaran balik kepada pelanggan akan dilengkapkan dalam tempoh sembilan puluh (90) hari dari tarikh produk diterima.
Sekiranya terdapat bayaran balik berulang atau bayaran balik yang mana syarikat kami mengikut budi bicaranya semata-mata, menganggap bahawa pelanggan menyalahgunakan hak pemulangan atau bertindak atas niat buruk, syarikat berhak menolak pemulangan produk, walaupun jika syarat-syarat ini dipenuhi.
Terma ini tidak akan menjejaskan mana-mana hak pengguna yang disediakan oleh undang-undang.