เงื่อนไขและข้อตกลง

กรุณาอ่านเงื่อนไขอย่างรอบคอบก่อนที่จะใช้งานเว็บไซต์นี้

กรุณาอ่านเงื่อนไขการใช้งานอย่างรอบคอบก่อนที่จะใช้งานเว็บไซต์นี้หรือบริการที่มีอยู่บนเว็บไซต์แห่งนี้ ทั้งการเยี่ยมชมหรือการใช้เว็บไซต์ หรือการสั่งซื้อผ่านทางเว็บไซต์ คุณยืนยันในการยอมรับของคุณต่อเงื่อนไขของเว็บไซต์แห่งนี้
โดยการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์หรือการเรียกดูเนื้อหาบนเว็บไซต์ และ/หรือการสร้างคำสั่งซื้อบนเว็บไซต์นี้ คุณยืนยันและรับรองว่าได้อ่าน เข้าใจ ยอมรับในข้อกฎหมายที่เกิดจากการยอมรับในเงื่อนไขเหล่านี้ หากคุณไม่เห็นด้วยกับเงื่อนไขเหล่านี้ โปรดอย่าใช้งานเว็บไซต์นี้
เงื่อนไขเหล่านี้ครอบคลุมถึงผลิตภัณฑ์ทั้งหมดที่ขายโดย Hakimian Global LLC ผ่านทางเว็บไซต์นี้ www.onycosolveasia.com/th/ การเปลี่ยนแปลงใดไปจากเงื่อนไขเหล่านี้จะได้รับการยืนยันโดย Hakimian Global LLC เงื่อนไขและข้อตกลงอื่นไม่รวมถึง ผู้ใช้งานที่เข้ามาและใช้บริการของ ร้านค้ายินยอมและเห็นชอบด้วยที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ได้กำหนดขึ้น โดยไม่มีข้อยกเว้น หากผู้ใดที่ไม่เห็นชอบด้วยกับเงื่อนไขนี้ต้องระงับการใช้บริการของทางร้านและจากการทำธุรกรรมใด ๆ การส่งคำสั่งของคุณหมายถึงการยอมรับเงื่อนไขและข้อกำหนดดังกล่าว


การสั่งซื้อ

คำสั่งซื้อจะต้องได้รับผ่านทางอินเทอร์เน็ตโดยการกรอกแบบฟอร์มการสั่งซื้อสินค้าซึ่งสามารถพบได้ที่ {{var (site_root)}} เราได้รับการสั่งซื้อของคุณในระบบเมื่อคุณทำการส่งข้อมูลการจัดส่งและปริมาณที่ต้องการสั่งซื้อผ่านแบบฟอร์มการสั่งซื้อสินค้า รายละเอียดการสั่งซื้อจะแสดงที่หน้าจอของผู้ใช้หลังจากเสร็จสิ้นการสั่งซื้อ


ราคาและโปรโมชั่น

ราคาทั้งหมดที่ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์เป็นราคารวมทั้งสิ้นแล้ว หากมีการจัดโปรโมชั่น ลูกค้าของเราจะได้รับโอกาสในส่วนลดของสินค้าที่จัดโปรโมชั่นไว้ ราคาของผลิตภัณฑ์อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ผู้ซื้อจะถูกเรียกเก็บเงินตามราคาผลิตภัณฑ์ที่ได้สั่งซื้อ ณ เวลานั้น


ภารกิจ /เงื่อนไขการจัดส่ง

ผลิตภัณฑ์จะถูกจัดส่งทั่วทุกพื้นที่ภายในประเทศไทยภายในระยะเวลา 1-4 วันทำการ จัดส่งโดยตัวแทนจะทำหน้าที่จัดส่งสินค้าไปตามที่อยู่ที่คุณได้แจ้งไว้ในแบบฟอร์มการสั่งซื้อ วิธีการชำระเงินคือ ชำระเงินปลายทางเมื่อได้รับสินค้า ในเขตพื้นที่ที่ไม่สามารถดำเนินการส่งสินค้าโดยตัวแทน โดยการจัดส่งสินค้าจะดำเนินการทุกวันยกเว้นวันหยุดสุดสัปดาห์ และวันหยุดราชการ


การคืนเงิน

การขอคืนเงินหรือการยกเลิกที่ถูกส่งโดยอีเมล: support@onycosolve.comในการขอคืนเงินลูกค้าต้องแจ้งเหตุผลในการขอคืนเงิน เรามีสิทธิที่จะไม่ยอมรับการขอเงินคืนจากผู้ซื้อ หากเหตุผลในการขอคืนเงินของเขา/เธอนั้นไม่สมเหตุสมผล
การคืนผลิตภัณฑ์นั้น ตัวผลิตภัณฑ์จะต้องอยู่ในสภาพเดียวกับตอนที่คุณได้รับไป (เหมือนใหม่) โดยต้องไม่มีการฉีกขาดของตัวห่อหรือแพ็กเกจมีความเสียหายอย่างหนัก ต้องอยู่ในสภาพเดียวกับก่อนที่จะขายและเต็มกล่อง
เพื่อจะยอมรับในการคืนผลิตภัณฑ์ คุณต้องแจ้งหมายเลขสั่งซื้อของผู้ที่ทำการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์และรายละเอียดจะต้องถูกแสดงไว้ในรหัสการสั่งซื้อ
ลูกค้ามีสิทธิ์ในการคืนผลิตภัณฑ์ที่ได้ซื้อไปและร้องขอที่จะทดแทนด้วยผลิตภัณฑ์อื่นหรือขอเงินคืน ได้ 2 กรณี:
1. หากพบว่าเป็นความผิดพลาดจากบริษัท (ได้รับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ถูกต้องหรือผลิตภัณฑ์มีปัญหาด้านคุณภาพ) ลูกค้าควรจะคืนผลิตภัณฑ์ภายใน 10 วันหลังจากวันที่เขา/เธอได้รับผลิตภัณฑ์ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการจัดส่งคืน
2. หากเป็นการตัดสินใจของลูกค้าที่ต้องการจะคืนผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้เป็นผลมาจากที่กล่าวไว้ข้างต้น บริษัทสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ยอมรับในการขอคืนเงิน หากการขอคืนนั้นได้รับการยอมรับ ลูกค้าสามารถคืนผลิตภัณฑ์ได้ภายใน 10 วันนับจากวันที่ได้รับผลิตภัณฑ์ ในกรณีนี้ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งและราคาส่วนต่างของผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้น ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเหล่านี้
ในทุกกรณี ผลิตภัณฑ์ควรจะอยู่ในสภาพเดียวกันกับตอนที่ได้รับผลิตภัณฑ์ สมบูรณ์ โดยไม่มีความเสียหายและอยู่ในแพ็กเกจดังเดิม หากไม่คืนผลิตภัณฑ์ภายใน10 วัน ทางร้านจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ในการขอคืนเงิน
ในการปฏิบัติตามข้อกำหนดของเงื่อนไขและข้อตกลง การยินยอมที่จะคืนผลิตภัณฑ์ ลูกค้าสามารถเลือกที่จะรับเป็นผลิตภัณฑ์อื่นหรือรับเป็นเงินคืน การคืนเงินให้กับลูกค้าจะกระทำภายใน 90 วัน นับจากวันที่เราได้รับผลิตภัณฑ์คืน
หากเป็นกรณีที่ขอคืนเงินซ้ำหรือขอคืนเงินในกรณีที่บริษัทของเราได้พิจารณาแล้วเข้าใจได้ว่าลูกค้ากำลังกระทำผิดแห่งสิทธิ์ในการคืนผลิตภัณฑ์หรือปฏิบัติด้วยความไม่ซื่อสัตย์ บริษัทมีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธการคืนผลิตภัณฑ์ ถึงแม้ว่าเงื่อนไขการคืนนั้นจะเป็นไปตามข้อกำหนดก็ตาม
เงื่อนไขเหล่านี้จะไม่ส่งผลกระทบต่อสิทธิผู้บริโภคที่ได้กำหนดไว้ในกฎหมาย


ภาระหน้าที่ในฐานะลูกค้า

คุณมีหน้าที่ในการเลือกผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ของคุณ ลูกค้าต้องไม่สร้างอันตรายหรือพยายามสร้างอันตรายต่อความซื่อสัตย์ ความปลอดภัยและ / หรือการมีอยู่ของบริการของบริษัท
● แจ้งชื่อจริง และนามสกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์และอีเมล
● คุณเป็นผู้ชำระเงินค่าผลิตภัณฑ์ที่ได้สั่งซื้อไว้
● พร้อมรับ หรือมีตัวแทนในการรับผลิตภัณฑ์เมื่อมีการนำส่ง
● ห้ามมิให้มีการผลิตลอกเลียน
● ห้ามมิให้ให้ข้อมูลความคิดเห็นต่อผลิตภัณฑ์หรือให้ข้อมูลอื่นใดที่เป็นเท็จ


เงื่อนไขและข้อตกลง

บริษัทมีสิทธ์ที่จะแก้ไขหรือปรับปรุงเงื่อนไขและข้อตกลง, แต่สิทธิ์นี้จะไม่มีผลกระทบต่อเงื่อนไขและข้อตกลงเดิมที่ได้ตกลงไว้กับลูกค้าหลังจากที่ได้สั่งซื้อไว้ก่อนหน้านั้นแล้ว การแก้ไขหรือการขยายเงื่อนไขและข้อตกลงจะมีผลต่อเมื่อมีการบอกกล่าวถึงการเปลี่ยนแปลงด้วยตัวอักษ กรุณาตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและข้อตกลงได้ในเว็บไซต์นี้ที่อาจเกิดขึ้นอยู่เสมอ


การบังคับใช้กฎหมาย – อำนาจรัฐ

ข้อตกลงนี้จะถูกควบคุมโดยกฎหมายไทยและกฎหมายนานาชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กฏหมายที่ใช้ดูแลจัดการปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-commerce) การขายของทางไกลและการคุ้มครองผู้บริโภค และอาจมีการผูกขาดอำนาจของศาลต่อสถานที่ประกอบการของบริษัท ของเรา


ผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์ได้รับการเก็บรักษาไว้ด้วยคุณภาพที่ดีและตรงตามข้อกำหนด อีกทั้งยังได้รับการวิเคราะห์ถึงคุณภาพและการใช้ สำหรับการประยุกต์ใช้ด้วยวิธีอื่น ๆ ซึ่งไม่ตรงตามจุดประสงค์ที่ได้กำหนดไว้จากร้านค้าออนไลน์ ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบต่อการใช้และการประยุกต์ใช้นั้นด้วยตนเอง


นโยบายความเป็นส่วนตัว

ข้อมูลส่วนตัวของลูกค้าสำหรับเว็บไซต์ของเราจะถูกจัดเก็บไว้เป็นความลับและใช้เพียงเพื่อการดำเนินการตามข้อปฏิบัติที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น และเพื่อจุดประสงค์ของการใช้ข้อมูล การให้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณหมายความว่าคุณจะต้องมีอายุมากกว่า 18 ปีบริบูรณ์และยินยอมให้บริษัทใช้ข้อมูลของคุณ ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะไม่ถูกส่งผ่านไปยังบุคคลที่สาม นอกจากมีความจำเป็นทางด้านกฎหมาย หมายความว่า ว่าด้วยอำนาจหน้าที่ทางกฎหมายที่เราจำเป็นต้องให้ข้อมูลของคุณ


ข้อยกเว้น

ผลลัพธ์ที่ได้ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล ทางเราไม่มีการรับประกันผลใดๆ ข้อมูลต่างๆ ที่ปรากฏในเว็บไซต์ นี้ไม่ได้มีเจตนาที่จะรับรองหรือสัญญาผลลัพธ์ใดๆ ทั้งสิ้น Hakimian Global LLC ไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายหรือ ความสูญเสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมใดๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นหรือเกี่ยวข้องกับการใช้และการใช้ผลิตภัณฑ์ผิดประเภท